Support

Op deze pagina’s vinden huurders van partner woningcorporaties en vastgoedpartijen en kopers van partner ontwikkelaars en aannemers informatie over zonnepanelen.

Een lijst met veel gestelde vragen en de antwoorden daarop is weergegeven en onderaan de pagina zijn informatieleaflets en handleidingen voor het gebruik van uw zonnestroom-installatie te downloaden.

Kenniscentrum

Hieronder kunt u alle formulieren/brochures downloaden die beschikbaar zijn op onze website.
Onze algemene voorwaarden kunt u hier ook vinden.


GoodWe 4G gebruikershandleiding
GoodWe WiFi gebruikershandleiding
GoodWe WiFi gebruikershandleiding | Engels
Growatt WiFi module gebruikershandleiding
Brief foto’s meterkast
Van zand tot zonnecel
Storingscheck | Growatt
Storingscheck | Solax

Vraag en Antwoord


Heb ik wel stroom als de zon niet schijnt?

Natuurlijk. U blijft gewoon aangesloten op het elektriciteitsnet. Dus als er te weinig licht is (denk aan de nacht) krijgt u gewoon stroom. De stroom die u overdag opwekt met uw installatie en niet verbruikt, wordt automatisch teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Hoe groot zijn de zonnepanelen?

Een paneel is circa 2 m2. Hoeveel panelen u nodig heeft is niet alleen afhankelijk van de oriëntatie van uw dak ten opzichte van de zon maar ook van het dakoppervlak. Uiteraard worden voor uw situatie passende installaties aangeboden.

Hoe ziet een zonnestroom installatie er uit?

Een zonnestroom installatie bestaat uit zonnepanelen, een omvormer, elektrotechnische verbinding met de meterkast en een teruglevermeter. De zonnepanelen zetten licht om in stroom. Ze worden op uw dak gemonteerd. De omvormer zet de opgewekte energie om in bruikbare elektriciteit (van gelijkspanning naar wisselspanning, zodat u direct de opgewekte elektriciteit in huis kunt gebruiken of als u meer opwekt dan dat u op dat moment gebruikt, de elektriciteit kunt terug leveren aan het openbare elektriciteitsnet. De teruglevermeter registreert hoeveel stroom u aan het elektriciteitsnet teruglevert. Uw energieleverancier betaalt u daarvoor een vergoeding.

Ik woon in een huurhuis, mag ik dan ook zelf panelen plaatsen?

Het hoeft geen enkel probleem te zijn wanneer u dit in overleg doet met de huiseigenaar. Het plaatsen heeft geen schadelijke technische gevolgen voor het huis. Wel is het verstandig te overleggen wat er met de installatie moet gebeuren als u gaat verhuizen.

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Wanneer de panelen onder een hoek van 30 tot 40 graden naar het zuiden gericht worden, is de opbrengst van de installatie het grootst. De meeste daken zijn iets anders gepositioneerd, maar nog steeds ideaal genoeg om voldoende rendement uit uw installatie te halen. Wanneer uw dak in de schaduw ligt (bijvoorbeeld van een ander gebouw of van bomen) zullen de panelen minder stroom opwekken, maar in sommige gevallen kunnen technische maatregelen worden genomen om de schaduweffecten dusdanig te minimaliseren, dat de zonnestroom-installatie nog steeds loont. Zelziuz kan de opbrengst van uw panelen zeer nauwkeurig berekenen en adviseert op basis daarvan woningcorporaties en aannemers voor realisatie van de installaties. U kunt ook zelf een berekening maken met onze Zonnecalculator!

Moet er onderhoud gepleegd worden aan de panelen?

In principe doet de regen zijn werk. Panelen van goede kwaliteit moeten dan ook niet of zo weinig mogelijk worden schoon gemaakt. Er zijn uitzonderingen. Bij panelen op platte daken kunnen de panelen door opspattend vuil vervuild raken en omdat de panelen onder een flauwe hellingshoek worden geplaatst (10º) wordt het vuil minder goed door de regen weggespoeld. Ook bij nul-op-de-meter (NOM) woningen kan er voor panelen die aan de “Noordzijde” worden geplaatst, sprake zijn van de vorming van algen- of korstmossen. Daarbij kan het nodig zijn om de panelen eens in de 5 jaar schoon te maken. Woningcorporties en vastgoedpartijen sluiten in de regel contracten af voor beheer en onderhoud inclusief schoonmaken. Zelziuz is daarvoor hun professionele partner.

Schijnt in Nederland de zon wel voldoende?

Jazeker. Het rendement van zonnepanelen wordt bepaald door de hoeveelheid licht, dus niet enkel door zonlicht. Meer dan 20% van al het beschikbare licht kan met de huidige techniek van zonnepanelen omgezet worden in stroom. Zelfs bij bewolkt weer zal uw installatie energie opwekken. De instraling van licht verschilt van gebied tot gebied. In Zeeland is er bijvoorbeeld meer instraling dan in het Oosten van het land. Op de zonnecalculator van Zelziuz, www.zonnecalculator.nl van Zelziuz kunt u uw postcode en het vermogen van uw zonnestroom-installatie invoeren en zien hoeveel elektriciteit u kunt opwekken met zonnepanelen.

Waarom zou ik kiezen voor zonnestroom?

Met zonnestroom doet u iets voor de wereld om u heen en voor uzelf, maar vooral kunt u flink besparen op uw energierekening. Op de eerste plaats is zonnestroom (in tegenstelling tot grijze stroom) niet belastend voor het milieu. Als u huurder bent, investeert de woningcorporatie of vastgoedeigenaar in de zonnepanelen. U betaalt dan huur voor de panelen. In alle gevallen waarbij Zelziuz betrokken is, betaalt u minder huur dan dat u bespaart op uw energierekening door de zonnepanelen. Uw netto-woonlasten dalen. Voor kopers geldt dat de investering in zonnepanelen zich in de regel terugverdient in 6 tot 8 jaar (afhankelijk van het rendement in uw situatie). De levensduur van de installatie is langer dan 25 jaar, dus u bespaart fors op energiekosten. 

Wat is de levensduur van zonnepanelen?

Zonnepanelen hebben een economische levensduur van 25 jaar, de technische levensduur is echter nog langer. De eerste zonnecel gemaakt met de techniek die in de meeste panelen nu nog steeds wordt gebruikt (siliciumcellen), is reeds meer dan 60 jaar oud en produceert nog steeds elektriciteit. De paneelfabrikanten geven allemaal 25 jaar garantie op het vermogen van de panelen.

Wat moet er verder in mijn huis worden aangepast?

Voor de zonnestroom installatie is een aparte groep in de meterkast nodig. Is er geen vrije groep meer, dan wordt deze bijgeplaatst. Van de meterkast wordt een AC-kabel aangelegd naar de plaats van de omvormer. De omvormer maakt van gelijkspanning wisselspanning zodat de opgewekte elektriciteit in huis kan worden gebruikt of kan worden terug geleverd aan het openbare net. Indien u nog geen slimme meter heeft wordt door de netbeheerder een geschikte teruglevermeter in de meterkast geplaatst en de zonnestroom-installatie wordt aangemeld. Zelziuz zorgt als partner voor woningcorporaties, vastgoedeigenaren en aannemers hiervoor bij renovatie en nieuwbouw. U hoeft als huurder of koper daar dus niets aan te doen. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het bieden van integrale oplossingen op basis van een hoog kennisniveau van markt, proces en techniek.

Contact

© 2024 Zelziuz. Alle rechten voorbehouden.