De zorg voor onze planeet

Het verschil maken voor haar huurders, vanuit bedoeling van SWZ om niet alleen te voorzien in een woning, maar ook bij te dragen aan fijn wonen. Thuis en in de buurt. Bij SWZ werken ze daar elke dag aan. Met aandacht. En samen met anderen. Welkom thuis. SWZ neemt haar verantwoordelijkheid in de opgaven rondom de zorg voor onze planeet en streeft naar CO2-neutraliteit in 2040, een maximale energie-index van 1,4 (label B) in 2020 en een maximale energie-index van 1,2 (label A) in 2023.


Aanleiding

Het verschil maken voor haar huurders


Projectpartner

SWZ | aannemers en installateurs van nieuwbouw- en renovatieprojecten SWZ


Meer dan 1.000 woningen voorzien

Op het gebied van duurzaamheid zijn de afgelopen jaren bij honderden woningen energetische maatregelen aangebracht zoals isolatieglas, gevel-, dak of vloerisolatie. Ook zijn er bij reeds meer dan 1.000 woningen zonnepanelen geplaatst. Inmiddels hebben 3.307 woningen een Energie Index van 1,4 of lager. Zoals het er nu uitziet betekent dit dat in 2020 de SWZ-woningen gemiddeld energielabel B hebben.

 

Full Service Partner

In de Toekomstvisie 2018+ staat de aangescherpte doelstelling om alle woningen in 2040 CO2 neutraal te hebben. Zelziuz is voor SWZ full Service Partner om haar woningbestand te voorzien van zonnepalen. Zelziuz adviseert voor SWZ de huurders individueel, levert en monteert de zonnestroom-installaties en levert beheer en onderhoud en service aan de huurders.

Terug naar projecten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het bieden van integrale oplossingen op basis van een hoog kennisniveau van markt, proces en techniek.

Contact

© 2024 Zelziuz. Alle rechten voorbehouden.