Het is nu echt officieel, we hebben weer een mooie mijlpaal bereikt, namelijk de certificering van ‘De Veiligheidsladder 2’ (Safety Culture Ladder | NEN). Een veelgevraagde eis vanuit de markt en daar kunnen wij dan toch mooi aan voldoen!

Met dit certificaat bevestigen wij het veiligheidsbewustzijn in alle lagen van onze organisatie door te letten op cultuur, houding en gedrag. Kwaliteit en veiligheid staan bij ons hoog op de prioriteitenlijst dus daarom zijn we best een beetje trots op behalen hiervan. 

Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder (De Veiligheidsladder) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. De SCL is toepasbaar in alle sectoren.

De SCL focust op het echte gedrag van de werknemers op het gebied van houding en gedrag. Er wordt specifiek gekeken naar bedrijfscultuur en belicht daarom andere aspecten dan systemen als ISO 45001 en VCA. Daarnaast wordt een SCL-certificaat steeds vaker vereist bij aanbestedingen en opdrachten voor (inter)nationale leveranciers. De SCL wordt vanaf 2022 ook verplicht gesteld door Governance Code Bouw.

Het doel van de ladder is het bieden van een omgeving waarin alle partijen bewust veiligheid vorm (kunnen) geven om zo het aantal onveilige situaties en daarmee incidenten (verzuim, schades) terug te dringen. 

Bekijk via onderstaande download ons certificaat:

2022-03-31-Statement-Zelziuz-ZM-SCL-LIGHT-29-03-2025Download

Onder leiding van de Provincie Overijssel, partner van Nieuwe Energie Overijssel, hebben 14 organisaties uit 6 landen hun kennis gebundeld om een blauwdruk te ontwerpen voor een innovatieve fabriek die duurzame nul-op-de-meter renovatiepakketten voor huizen kan produceren. 

Van plan naar realiteit

Naast de blauwdruk zijn er in Enschede een aantal woningen gerenoveerd volgens de INDU-ZERO manier. Hierbij is het renovatiepakket als een jas om de woning geplaatst. Op een interactieve manier krijgt u ook een goed beeld van het project en de kansen voor de toekomst. 

Circulair is de rode draad

De INDU-ZERO producten gebruiken minder materiaal, waardoor in toekomst minder afval ontstaat. De producten die op het bouwproces vrijkomen, kunnen bij een ander proces hergebruikt worden. Sommige materialen die gebruikt worden bestaan uit gerecycled materiaal of kunnen in toekomst omgezet worden in gerecycled of biobased materiaal.

Onze bijdrage

De rechter woning op de foto hebben wij voor RC Panels uit Lemelerveld voorzien van een hoogwaardige PV-installatie met 21 esthetisch zeer fraaie Hyundai panelen. Samen met de energiemodule van Factory Zero geven de installaties de woning Nul op de meter (NOM). Een heel mooi resultaat en een mooie bijdrage aan deze innovatie! Een hele mooie samenwerking met een heel mooi eindresultaat en een mooie bijdrage aan deze innovatie! 

Bezoek de woning!

U kunt langskomen bij de showcasewoningen op 11 februari tussen 9:30 en 12:00 uur en tussen 13:00 uur en 14:00 uur. De locatie kan bezocht worden onder de geldende coronaregels (als minimum wordt het coronatoegangsbewijs gecontroleerd).

Aanmelden kan via de volgende website: https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/indu-zero-showcase-huis/

(Tevens de bron van dit nieuwsbericht)

Westerwal ligt op een oud fabrieksterrein vlak bij het voormalige Suikerunieterrein. Een fantastische plek om te wonen; aan het Hoendiep, met de binnenstad van Groningen op loopafstand. Het industriële verleden en de ligging aan het water vormden de inspiratiebron voor het ontwerp van Westerwal. 

Aanleiding: Nieuwbouwproject Westerval verrijkt de Zeeheldenbuurt
Projectpartner: Friso Bouw | Lammerink Installatiegroep

Een stoer karakter

Het nieuwbouwplan moest een stoer karakter krijgen én veel woongenot bieden in een groen straatbeeld. Groenstroken en brede, autoluwe woonstraten bepalen de sfeer. Bovendien zie je zelden zulke grote nieuwbouw koophuizen zó dicht bij de binnenstad. Een unieke kans!

Het was een uitdaging

Deze 22 woningen zijn gebouwd door Friso Bouw en Lammerink is de installateur. Zelziuz heeft in opdracht van Lammerink de PV-systemen ontworpen, geëngineerd, geleverd en gemonteerd. Het betreft Kadewoningen en Hofwoningen. Het was een uitdaging om met de beschikbare dakruimte voldoende opwekcapaciteit te creëren voor EPC = 0, maar in goede samenwerking met Lammerink is het gelukt.

Meer informatie (tevens bron): https://www.westerwal-groningen.nl/

In de maanden juni en juli werd ruim een tiende van de Europese stroomvoorziening uit zonnepanelen gehaald, blijkt woensdag uit cijfers van klimaatdenktank Ember. Het is voor het eerst dat zonnestroom zo’n groot aandeel heeft in de totale hoeveelheid opgewekte stroom.

De cijfers van Ember laten zien dat Europese Unie steeds meer hulp van de zon krijgt bij het opwekken van elektriciteit. In de twee zomerse maanden in 2018 werd nog 28 terawattuur aan zonnestroom opgewekt, dit jaar was dat 39 terawattuur.

Onze oosterburen wekten de meeste stroom uit zonnepanelen op: zij gingen in drie jaar tijd van 11,5 terawattuur naar 13,4 terawattuur in de maanden juni en juli. Daarmee is Duitsland goed voor ongeveer een derde van de Europese stroomopwekking uit zonnepanelen. In Nederland groeide de hoeveelheid opgewekte zonnestroom het hardst. Waar Nederlandse zonnepanelen in 2018 nog 1,1 terawattuur opwekten, was dat deze zomer met 3,2 terawattuur verdriedubbeld.

Hoewel het aandeel van zonnestroom in de EU dus toenam, loopt het aandeel nog altijd achter op bijvoorbeeld de stroom die wordt opgewekt in kolencentrales. In juni en juli kwam 14 procent van de Europese elektriciteitsvoorziening bij kolen vandaan.

Dat zijn mooie cijfers maar zeker nog geen reden om achter over te leunen, maar juist met elkaar de schouders eronder te zetten om Nederland CO2-neutraal en onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken. Aan Zelziuz zal het niet liggen, doen jullie met ons mee?

Bron: NU.nl

Op 1 juni is Sjoerd Kroeze, in de functie van Projectleider, Zelziuz komen versterken. We zijn erg blij met de komst van onze nieuwe collega. Mocht u Sjoerd ondertussen nog niet hebben gesproken, dan stelt hij zich hierbij graag kort aan u voor.

‘Ik ben Sjoerd Kroeze, 28 jaar jong en Projectleider bij Zelziuz. Met ingang van 1 juni ben ik bij Zelziuz begonnen als Projectleider en ben ik verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van onze zonnepaneelsystemen. Ik ben het centrale aanspreekpunt bij zowel nieuwbouw-, renovatie als ook utiliteitsprojecten. Gewoon met elkaar in gesprek gaan, dat is toch geweldig!’

‘Binnen Zelziuz hangt een prettige werksfeer en dit gaat gepaard met Twentse gezelligheid en nuchterheid. Iedere werkdag variëren de werkzaamheden; van een kantoordag tot een dag projecten bezoeken en opleveren. Ik ben ervan overtuigd dat we gezamenlijk meer kunnen bereiken door efficiënt en transparant te werken met elkaar, aldus Sjoerd.’

We wensen Sjoerd namens het hele team van Zelziuz heel veel succes!

In Utrecht is het nieuwe Kindcentrum Rijnvliet gebouwd. In het gebouw is het de bedoeling dat opvang en onderwijs één geheel vormen. Het kindcentrum is een open gebouw zodat er veel contact is tussen binnen en buiten. Het gebouw biedt onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding zoals sport, cultuur en clubs voor kinderen van 0 tot 13 jaar, onder één dak. Kinderen kunnen zich samen ontwikkelen in dit multifunctionele pand waar avontuur centraal staat. Ze kunnen bijvoorbeeld ‘boodschappen doen’ in het Voedselbos, ze lopen gewoon over de passage die het kindcentrum met het bos verbindt! In dit stukje natuur in de wijk zijn allerlei vruchtdragende bomen, struiken en planten voorzien.

Aanleiding: Een vrolijke plek waar kinderen spelen, leren en ontdekken
Projectpartner: Kormelink | Klein Poelhuis Installatietechniek 

100% Energieneutraal

Het Kindcentrum Rijnvliet is gehuisvest in een 100 procent energieneutraal gebouw. Tijdens de bouw is gekozen voor duurzame materialen. Tijdens het gebruik wekken zonnepanelen en een warmtepomp voldoende energie op voor het hele kindcentrum. De heer R. van der Westen, beleidsadviseur huisvesting: ‘Kindcentrum Rijnvliet is, net als al onze andere scholen, een maatschappelijke etalage in de wijk. Wij geven graag het goede voorbeeld. Bovendien is het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om te investeren in duurzame energie en alle andere vormen van duurzaamheid.’

Longi Solar zonnepanelen

In totaal hebben we op de platte daken 290 panelen verdeeld over drie daken. De panelen van Longi Solar geven een Wp-vermogen van 107.300 Wp en deze zijn aangesloten op omvormers van Growatt. Het frame op het platte dak is van Van der Valk Solar Systems. De totale oplossing levert een mooie en gewenste duurzame oplossing, namelijk 100% energieneutraal!

Bronnen: Kindcentrum Rijnvliet | KormelinkBouw

Energietransitie om woonwijken aardgasvrij te maken, zoals het kabinet wil, hebben gemeenten meer bevoegdheden nodig. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage over het Programma Aardgasvrije Wijken.

Het beleid van de rijksoverheid om woningen aardgasvrij te maken, is te vrijblijvend. Dat zeggen de 27 gemeenten die sinds 2018 woningen gasloos proberen te maken in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Omdat ze wettelijke bevoegdheden missen om huizen van het gas af te sluiten, moeten in hun ‘proeftuinen’ „hoge maatschappelijke kosten” gemaakt worden om „voor een kleine groep huishoudens het gasnet in stand te houden”.

In een voortgangsrapportage over het PAW, dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken, D66) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, stellen de gemeenten dat „een wijkgerichte aanpak op basis van louter vrijwilligheid niet haalbaar [is]”.

In een van de proeftuinen, de wijk Overwhere-Zuid in Purmerend waar de gemeente woningen wil aansluiten op een warmtenet, moest er speciaal een gasnet worden aangelegd omdat de bewoners van acht huizen niet wilden meedoen aan het project. Dat kostte nutsbedrijf Liander een investering van 150.000 euro.

De betrokken gemeenten zeggen verder dat de meerkosten van het aardgasvrij maken niet te dekken zijn zonder extra geld van het nieuwe kabinet. Ook zouden ze graag zien dat het Rijk consequenter uitdraagt dat de energietransitie belangrijk is, om zo draagvlak te creëren onder de bevolking.

Door tekortschietende wetgeving, en gebrek aan geld en andere steun lopen de proeftuinen achter op schema. Drie jaar na het begin van het project zijn 14 van de 27 proeftuinen met de uitvoering bezig. Tot nog toe zijn 614 woningen van het gas af, in vijf wijken.

De belangrijkste reden voor de trage voortgang is dat aardgasvrij maken van een wijk „complexer is gebleken dan gedacht, zowel technisch, organisatorisch als financieel”, valt in het rapport te lezen. Ook de coronacrisis heeft voor vertraging gezorgd: door de beperkingen was contact met bewoners lastiger.

De rapportage is het zoveelste signaal dat de energietransitie van woningen financieel lastig haalbaar is. Uit een rondgang van NRC onder de betrokken gemeenten bleek al eerder dat ze meer geld, beleid en steun verwachten van de rijksoverheid. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) concludeerden dat de klimaatplannen voor ‘de gebouwde omgeving’ zonder hulp van het Rijk niet gerealiseerd kunnen worden. Het EIB becijferde dat aardgasvrij maken van een woning gemiddeld 40.000 euro kost, waarvan de helft niet wordt terugverdiend.

Ollongren schuift de conclusies uit de rapportage voor zich uit. „Een nieuw kabinet is aan zet om keuzes te maken ten aanzien van de benodigde wetgeving en middelen”, schrijft ze in een begeleidende brief aan de Kamer. Volgens de minister boeken de proeftuinen voortgang, hoewel langzamer dan gedacht, en zijn deelnemende gemeenten enthousiast over het project. „Er wordt veel geleerd in de proeftuinen. […] Zo worden stappen gezet naar de noodzakelijke opschaling.”

Het PAW is een belangrijk vehikel van de overheid om wijken te verduurzamen en uit te vogelen hoe de afspraken uit het Klimaatakkoord over de gebouwde omgeving zijn uit te voeren. In 2050 moeten alle acht miljoen gebouwen in Nederland energieneutraal zijn.

Om te onderzoeken hoe dat moet, besloot Binnenlandse Zaken in 2018 130 miljoen euro subsidie te verstrekken aan gemeenten, zodat zij in 27 wijken die werden omgedoopt tot ‘proeftuinen’ konden gaan experimenteren. In 2020 kende het ministerie opnieuw 100 miljoen euro subsidie toe, ditmaal aan 19 proeftuinen. In een aangekondigde derde ronde zal 50 miljoen beschikbaar zijn.

Bron NRC.nl | artikel bekijken

‘Ik ben Peter Oude Engberink, 31 jaar oud en Teamleider Werkvoorbereiding bij Zelziuz. Ondertussen werk ik 6 jaar voor Zelziuz. Op kantoor hangt een fijne werksfeer en ik heb leuke collega’s. Er gaat geen dag voorbij zonder iets nieuws te leren. Ik wil niet zeggen dat stilstaan per definitie achteruitgaan is, maar het werk is voor mij wel een extra uitdaging als we in ontwikkeling blijven.’

Nederland een stukje duurzamer maken!

‘Samen met ons team bestaande uit Stan, Luc en Hilaire zorgen we voor een goede voorbereiding van iedere PV-installatie. Een groot deel van de engineering vindt vaak al plaats in het offertestadium. Hierbij valt te denken aan het PV-ontwerp, ballastcalculaties, materiaalkeuzes, omvormerconfiguraties etc. Dit zorgt ervoor dat onze opdrachtgevers maatwerk krijgen.’

‘Door veel contact te onderhouden met leveranciers en fabrikanten blijven we op de hoogte over ontwikkelingen in de markt en weten wij exact hoe we hierop zo goed mogelijk kunnen inspelen. Tijdens mijn opleiding is er al grote interesse ontstaan voor duurzame energie. Een van mijn belangrijkste drijfveren is dan ook om Nederland een stukje duurzamer te maken. En daar werk ik dagelijks aan. Hoe mooi is dat!

Peter Oude Engberink | Teamleider Werkvoorbereiding

Voor onze opdrachtgever, Woningstichting SWZ in Zwolle, plaatsen wij al jaren zonnepanelen op hun huurwoningen. Duurzaamheid is namelijk een heel belangrijk thema binnen SWZ. Daarom vonden ze het ook tijd worden om hun eigen hoofdkantoor grondig aan te pakken. Afgelopen jaar heeft SWZ ons in samenwerking met Breman gevraagd en hiervoor opdracht gegeven. De platte daken zijn voorzien van zonnepanelen, maar de belangrijkheid van dit thema mocht ook zichtbaar zijn. Daarom is er een gevelconstructie bedacht en zijn een groot aantal zonnepanelen op gevelpilaren gemonteerd. Een unieke constructie! 

Aanleiding

Zelf energie willen opwekken | verduurzaming

Projectpartner

Woningstichting SWZ

Canadian Solar zonnepanelen

In totaal hebben we op de platte daken 159 panelen geplaatst en aan de gevel 39 panelen. De gevelconstructie maakte het een vrij uniek project. De panelen zijn van Canadian Solar en deze zijn aangesloten op omvormers van Growatt. Het frame op het platte dak is van Van der Valk Solar Systems. De totale oplossing levert een mooie en gewenste duurzame oplossing. 

Duurzaamheid een belangrijk thema

SWZ wil ook graag een steentje bijdragen aan een beter klimaat. Dit doen zij onder andere door bestaande bouw en nieuwbouw te verduurzamen. Daarnaast vinden ze het belangrijk om mensen regelmatig bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen op het gebied van duurzaamheid. SWZ legt voor hun zelf de lat ook hoog. Ze willen naar een CO2-neutraal woningbezit. Er wordt hard gewerkt om deze ambitie te halen. 

Voor eigenaren van zonnepanelen was 2020 wederom een zeer goed jaar. De opbrengst is bijna 8 tot 18 procent hoger dan verwacht, laten berekeningen van de Universiteit Utrecht zien. Het is opvallend dat regionale verschillen lijken op de normale regionale verschillen, terwijl dat in 2018 heel anders was.

“Een warmterecord is eigenlijk geen goed nieuws voor zonnepanelen. Hoewel het ook zeer zonnig was in 2020, leidt de recordwarmte tot een wat lager rendement van de zonnepanelen, en helaas geen opbrengstrecord zoals in 2018 het geval was”, zegt Wilfried van Sark, hoogleraar Integratie van zonne-energie aan de Universiteit Utrecht. “Want een heet zonnepaneel presteert niet optimaal. Een koude dag in mei is wat dat betreft eigenlijk gunstiger.”

Gedurende 2020 brachten zonnepanelen vergeleken met het door KNMI gehanteerde langjarig gemiddelde van 1981 tot 2010 bijna acht tot achttien procent meer op, afhankelijk van de locatie in Nederland. De landelijk gemiddelde meeropbrengst in 2020 t.o.v. 1981-2010 is 12.6% procent. Dat is meer dan in 2019, het was toen 9.5%, maar minder dan het recordjaar 2018 toen gemiddeld 16.8% werd bereikt.

Opbrengst zonnepanelen in 2020

BEREKEN ZELF UW OPBRENGST!

Hoeveel energie leveren uw zonnepanelen u op? Met de Zonnecalculator ziet u exact wat uw zonnepanelen opwekken. Kijk per dag, maand, jaar en zelfs naar voorspellingen. Door op onderstaande foto te klikken kunt u uw eigen calculatie maken.

Voor de berekening van de energieopbrengst gebruikten onderzoekers Nick Nortier en Wilfried van Sark van de Universiteit Utrecht gegevens van het KNMI van alle meetstations in Nederland, en gingen zij uit van een optimaal georiënteerd zonnepaneelsysteem. In De Bilt was de berekende opbrengst 1054 kWh/kWp, dat wil zeggen dat een systeem bestaande uit 10 zonnepanelen van 300 W een opbrengst heeft van 3162 kWh per jaar, ongeveer de elektriciteitsvraag van een gemiddeld huishouden. In Herwijnen zou dat 1135 kWh/kWp zijn (17.6% meer dan normaal) en in Berkhout 1060 kWh/kWp (7.7% meer dan normaal). Vlissingen kent ook dit jaar de hoogste opbrengst van 1192 kWh/kWp in 2020, 15.6% meer dan normaal.

Hoewel in het hele land de opbrengst hoger was, profiteerde vooral het Zuiden. In 2019 was dat vooral het Zuidoosten, maar in het recordjaar 2018 het Oosten. In 2020 en 2019 zijn de regionale verschillen veel minder groot dan in het recordjaar 2018. Normaliter hebben locaties aan de kust een hogere opbrengst.

 Meeropbrengst zonnepanelen t.o.v. 1981-2010

Voor de bepaling van de bijdrage van zonne-energie in Nederland aan de elektriciteitsvraag (afgelopen jaar bijna 5%) gebruikt het CBS een kental van 875 kWh/kWp: de gemiddelde opbrengst van een goed functionerend zonne-energiesysteem in Nederland, gebaseerd op de situatie in 2014. Hierbij wordt ook uitgegaan van het gemiddeld opgesteld vermogen zonnepanelen in een bepaald jaar. Gezien de ontwikkeling van zonne-instraling in de recente jaren maar ook door de technologische ontwikkeling van zonnepanelen zou dit kental omhoog bijgesteld moeten worden. “Maar, omdat zonnepanelen meer en meer geïnstalleerd worden op niet-optimale wijze, zoals gericht naar het westen of oosten onder een kleine hoek, is één kental niet correct meer”, aldus Wilfried van Sark, “en zou je moeten differentiëren naar regio en naar manier van installeren.”

(bron: Universiteit Utrecht | 7 januari 2021 | https://www.uu.nl/nieuws/2020-net-geen-recordjaar-voor-zonnepaneeleigenaren-opbrengst-wel-tot-18-hoger

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het bieden van integrale oplossingen op basis van een hoog kennisniveau van markt, proces en techniek.

Contact

© 2022 Zelziuz. Alle rechten voorbehouden.