Zonnepanelen: de juiste keuze

  • Elektriciteit opwekken met zonnepanelen
  • Productie zonnepanelen jarenlang betrouwbaar en voorspelbaar
  • Oplossingen voor alle soorten daken
  • Lage onderhoudskosten
  • Goedkoper dan grijze- en groene stroom uit het net

 

Aantrekkelijk houden van het woningbezit • Beperken woonlasten voor huurder • Maatschap-
pelijke afspraken CO2-reductie & energiebesparing • Rendabele businesscase voor woningcorporaties