Zonnepanelen: de juiste keuze

Elektriciteit opwekken met zonnepanelen Productie zonnepanelen jarenlang betrouwbaar en voorspelbaar Oplossingen voor alle soorten daken Lage onderhoudskosten Goedkoper dan grijze- en groene stroom uit het net   Aantrekkelijk houden van het woningbezit • Beperken woonlasten voor huurder • Maatschap-pelijke afspraken CO2-reductie & energiebesparing • Rendabele businesscase voor woningcorporaties