Vraag en antwoord

Waarom zou ik kiezen voor zonnestroom? Schijnt in Nederland de zon wel voldoende? Heb ik wel stroom als de zon niet schijnt? Hoe ziet een zonnestroom installatie er uit? Wat is de levensduur van zonnepanelen? Wat moet er verder in mijn huis worden aangepast? Moet ik de gemeente waarin ik woon op de hoogte brengen? Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? Hoe groot zijn de zonnepanelen? Ik woon in een huurhuis, mag ik dan ook panelen plaatsen? Wat doe ik met de installatie wanneer ik ga verhuizen? Hoe kom ik in aanmerking voor subsidie? Wordt er ieder jaar opnieuw subsidie gegeven? Maakt het uit of ik particulier of bedrijfsmatig investeer? Ik kan het ook allemaal zelf regelen. Waarom zou ik het samen met Zelziuz doen? Welke garanties krijg ik op mijn installatie? Moet er onderhoud gepleegd worden aan de panelen? Ik heb gehoord dat er ook gemeentelijke subsidies beschikbaar zijn. Klopt dat?   

 


Waarom zou ik kiezen voor zonnestroom?

Met zonnestroom doet u iets voor de wereld om u heen en voor uzelf. Door de subsidieregeling op een zonnestroominstallatie kunt u profiteren van grote voordelen. Op de eerste plaats is zonnestroom (in tegenstelling tot grijze stroom) niet belastend voor het milieu. Daarnaast heeft u nog een financieel voordeel. Klanten van Zelziuz betalen een vast afgesproken bedrag gedurende 25 jaar dat bij aanvang al lager ligt dan het tarief dat u nu betaalt. Aangezien de tarieven voor grijze energie jaarlijks stijgen (afgelopen jaren was de gemiddelde stijging 7% per jaar) zal het zelf opwekken van zonnestroom zeker op langere termijn financieel voordeel opleveren.


Schijnt in Nederland de zon wel voldoende?

Jazeker. Het rendement van zonnepanelen wordt bepaald door de hoeveelheid licht, dus niet enkel door zonlicht. Meer dan 15% van al het beschikbare licht kan omgezet worden in stroom. Zelfs bij bewolkt weer zal uw installatie energie opwekken. Vanzelfsprekend minder dan op een zonnige dag.


Heb ik wel stroom als de zon niet schijnt?

Natuurlijk. U blijft gewoon aangesloten op het elektriciteitsnet. Dus als er te weinig licht is (denk aan de nacht) krijgt u gewoon stroom. De stroom die u overdag opwekt met uw installatie en niet verbruikt, wordt automatisch teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.


Hoe ziet een zonnestroom installatie er uit?

Een zonnestroom installatie bestaat uit zonnepanelen, een omvormer, een bruto productiemeter en een teruglevermeter. De zonnepanelen zetten licht om in stroom. Ze worden op uw dak gemonteerd door een partnerbedrijf van Zelziuz. Zelziuz kijkt samen met u of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Dit hangt bijvoorbeeld af van de positie van het dak. De omvormer zet de opgewekte energie om in bruikbare elektriciteit. De bruto produktiemeter houdt bij hoeveel stroom uw installatie heeft opgewekt. De teruglevermeter registreert hoeveel stroom u aan het elektriciteitsnet teruglevert.


Wat is de levensduur van zonnepanelen?

De zonnepanelen van Zelziuz hebben een levensduur van ruim 25 jaar mee. Zelziuz werkt met een gerenommeerde fabrikant op dit gebied (Kyocera). Kyocera produceert sinds 1975 zonnepanelen. Hun zonnestroom-installatie heeft na 23 jaar nog steeds een rendement van 93,4 % in vergelijking met het eerste levensjaar. De rendementen van Kyocera zijn veel hoger dan de garanties die de meeste fabrikanten geven. Zelziuz houdt de rendementen van alle fabrikanten nauwlettend in de gaten.


Wat moet er verder in mijn huis worden aangepast?

Voor de zonnestroom installatie is een aparte groep in de meterkast nodig. Is er geen vrije groep meer, dan zal Zelziuz hiervoor zorgen. De bruto produktiemeter, de omvormer en de teruglevermeter worden geplaatst door een erkend meetbedrijf na overleg met het lokale netwerkbedrijf. Zelziuz regelt dit allemaal.


Moet ik de gemeente waarin ik woon op de hoogte brengen?

Nee, voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u geen (bouw-)vergunning nodig. Alleen voor monumenten of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal Zelziuz met uw gemeente praten over de mogelijkheden.


Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Wanneer de panelen onder een hoek van twintig tot vijfenvijftig graden naar het zuiden gericht worden, is de opbrengst van de installatie het grootst. De meeste daken zijn iets anders gepositioneerd, maar nog steeds ideaal genoeg om voldoende rendement uit uw installatie te halen. Wanneer uw dak in de schaduw ligt (bijvoorbeeld van een ander gebouw of van bomen) zullen de panelen minder stroom opwekken. Een zonnestroom-installatie heeft dan geen zin. Zelziuz kan de opbrengst van uw panelen vrij nauwkeurig berekenen. Ook op platte daken kunnen zonnepanelen geplaatst worden. Voor de plaatsing van panelen werkt Zelziuz samen met een partner die al ruim 15 jaar ervaring heeft op dit gebied. Voor iedere denkbare situatie hebben zij dus wel een passende oplossing.


Hoe groot zijn de zonnepanelen?

Een paneel is ongeveer 1,5 m2. Hoeveel panelen u nodig heeft is niet alleen afhankelijk van de oriëntatie van uw dak ten opzichte van de zon maar ook van het dakoppervlak. Uiteraard adviseren wij u daar ook graag over.


Ik woon in een huurhuis, mag ik dan ook panelen plaatsen?

Het hoeft geen enkel probleem te zijn wanneer u dit in overleg doet met de huiseigenaar. Het plaatsen heeft geen schadelijke technische gevolgen voor het huis. Wel is het verstandig te overleggen wat er met de installatie moet gebeuren als u gaat verhuizen.


Wat doe ik met de installatie wanneer ik ga verhuizen?

Wanneer u een abonnement heeft bij Zelziuz, dan kunt u het contract overdragen aan de nieuwe eigenaar. Als u de panelen gekocht heeft, kunt u ze meeverkopen met uw huis. In beide gevallen is uw huis in waarde gestegen. Uw energierekening is namelijk lager en misschien kan de nieuwe eigenaar nog profiteren van uw subsidie. De zonnestroom-installatie heeft vanzelfsprekend een positieve invloed op het verplicht energielabel van uw huis. Het is ook mogelijk om uw installatie mee te verhuizen naar uw nieuwe woning.


Hoe kom ik in aanmerking voor subsidie?

Als u zelf uw zonnestroom wilt opwekken, zal Zelziuz subsidie voor u aanvragen. U hoeft verder niets te doen. Zelziuz bericht u vervolgens wanneer de subsidie is toegekend en zal een afspraak met u maken om de specifieke situatie bij u thuis te komen bekijken. Op basis daarvan zal Zelziuz u een passend voorstel doen.


Wordt er ieder jaar opnieuw subsidie gegeven?

Jazeker. De overheid stelt een bedrag ter beschikking. Er zit wel een grens aan die subsidiepot. De afgelopen jaren was de belangstelling zo groot dat het bedrag lang niet toereikend was. Als u eenmaal subsidie toegewezen heeft gekregen, geldt dat voor 15 jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen, is het slim niet te lang te wachten met aanvragen. Voor deze regeling geldt: ‘wie het eerst komt, het eerste maalt’. Wacht dus niet te lang, ook omdat u niet verplicht bent direct een installatie aan te schaffen zodra de subsidie is toegekend.


Maakt het uit of ik particulier of bedrijfsmatig investeer?

Ja, dat maakt uit. De subsidie is afhankelijk van de grootte van de zonnestroom-installatie . Bovendien heeft u bedrijfsmatig ook nog eens extra fiscale voordelen. Zelziuz kan deze voordelen voor u op een rij zetten.


Ik kan het ook allemaal zelf regelen. Waarom zou ik het samen met Zelziuz doen?

Zeker, u kunt het allemaal zelf regelen. Umoet dan beschikken over voldoende technisch inzicht. U moet geld hebben om te investeren en u heeft tijd en geduld nodig. Zelziuz heeft als doelstelling zonnestroom voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken. Om dat voor elkaar te krijgen heeft Zelziuz een uniek concept ontwikkeld dat u al het werk en zorgen uit handen neemt. Zelziuz regelt het van A tot Z. We geven u een objectief advies, zorgen ervoor dat de uitgekozen panelen en toebehoren op een professionele manier worden geïnstalleerd, en last but not least: Zelziuz schaft de panelen voor u aan zodat u niet een groot bedrag ineens hoeft te betalen! Op basis van een abonnement betaalt u dan maandelijks een vast bedrag. Die maandelijkse abonnementskosten zijn lager dan u moet betalen aan uw huidige energiemaatschappij. Dus direct financieel voordeel! Aangezien de tarieven voor de traditionele energie naar verwachting ieder jaar zullen blijven stijgen, loopt uw voordeel ieder jaar verder op. Die prijsstijging is sinds 1950 gemiddeld 6,8% per jaar. Zelziuz is een zelfstandig werkende organisatie en dus niet afhankelijk van een energiemaatschappij of zonnepanelenleverancier. Zelziuz is dus geheel objectief en doet geen concessies in kwaliteit. Zelziuz wilt dat u optimaal kunt profiteren van de mogelijkheid die de zon ons biedt om zelf in uw energiebehoefte te voorzien. Voor u en voor een beter milieu.


Welke garanties krijg ik op mijn installatie?

Wanneer u een abonnement heeft afgesloten, zorgt Zelziuz gedurende de contractsperiode voor een goede werking van de zonnestroom-installatie. Wanneer u zonnestroom-installatie heeft gekocht kunt u een servicecontract afsluiten met Zelziuz voor een optimaal rendement. Zelziuz zorgt voor het onderhoud aan de omvormer.


Moet er onderhoud gepleegd worden aan de panelen?

Alleen bij zware vuilaanslag van de panelen is het raadzaam deze schoon te (laten) maken. In de regel is dit niet nodig en zal de regen voldoende dit werk uit handen nemen. Ander onderhoud is niet nodig.


Ik heb gehoord dat er ook gemeentelijke subsidies beschikbaar zijn. Klopt dat?

Naast de landelijke subsidieregeling van de Nederlandse overheid (SDE), zijn er ook regionale stimuleringsmaatregelen, zoals o.a. subsidies uitgegeven door de gemeenten of provincies. Dit is een aanvulling op de landelijke SDE regeling. U kunt voor beide regelingen tegelijkertijd in aanmerking komen. Wilt u weten of uw gemeente zo'n regeling heeft? Neemt u dan contact op met ons. Zelziuz helpt u hierbij.


Testje

Een testje over de vraag