Veel gestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan even contact met ons op.     Waarom doet Domijn dit aanbod? Om de woonlasten voor huurders te beperken wil Domijn zonne-energie voor haar huurders beschikbaar maken. Kosten voor het gebruik van energie maken een fors deel uit van de woonlasten voor huurders. De afgelopen tien jaar zijn de energietarieven gemiddeld met 7% per jaar gestegen. Door plaatsing van zonnepanelen op daken van de huurders zorgt Domijn ervoor dat, door de eigen opgewekte stroom, de huurder minder afhankelijk wordt van de energieprijzen. Zodoende blijft nu en in de toekomst betaalbaar wonen altijd mogelijk.   Waarom zou ik kiezen voor zonnestroom? Met zonnestroom doet u iets voor uzelf en de wereld om u heen. Op de eerste plaats levert deelname aan “Zon Thuis voor huurders” u een flinke besparing op uw energiekosten op. Bovendien is zonnestroom (in tegenstelling tot grijze stroom) niet belastend voor het milieu.   Hoe groot is mijn voordeel als ik kies voor zonnepanelen? Uw voordeel kan tussen de 9 en 18 euro per maand bedragen. Dit is afhankelijk van het aantal panelen dat op uw dak past en hoeveel u er wilt laten installeren. Met 8 panelen heeft u een voordeel van 9 euro per maand,met 10 panelen is dat 13 euro en met 12 panelen heeft u zelfs een voordeel van 18 euro per maand. In deze berekening is uitgegaan van de huidige energietarieven. Aangezien de tarieven voor grijze energie jaarlijks stijgen (afgelopen jaren was de gemiddelde stijging 7% per jaar) zal het zelf opwekken van zonnestroom op termijn nog meer voordeel opleveren.   Hoe kan ik meedoen? Domijn heeft, voor dit moment, een selectie gemaakt van bijna 100 woningen die mee mogen doen. Deze woningen hebben allemaal een dak op het zuiden gericht. Met een dak op het zuiden kan de hoogste opbrengst worden behaald. De huurders van deze 100 woningen zullen door Domijn persoonlijk worden benaderd met de vraag of de huurder gebruik wil maken van het aanbod van zonnepanelen. Wanneer deze actie succesvol blijkt, zullen ook andere huurders voor het aanbod in aanmerking komen.   Kan ik subsidie krijgen op de zonnepanelen? Aangezien Domijn de investering voor u doet, investeert u niet zelf in de panelen en is subsidie niet van toepassing. Domijn investeert weliswaar in de zonnepanelen, maar verdient daar zelf niet aan, Domijn zorgt er alleen voor dat de kosten zijn gedekt. Het kostenvoordeel geeft Domijn door aan haar huurders. Huurders hebben bij deelname direct voordeel en besparen flink op hun energiekosten.   Ik ben geen huurder van Domijn maar wil wel zonnepanelen? Bent u geen huurder van woningcorporatie Domijn, maar huurt u een woning bij een andere woningcorporatie? Wij adviseren u dan contact op te nemen met uw woningcorporatie met betrekking tot de mogelijkheden om zonnepanelen op uw huis te plaatsen. Heeft u een eigen huis? Neem dan contact op met Zelziuz (zie voor contactgegevens www.zelziuz.nl). Zelziuz kan u, als huiseigenaar, een aantrekkelijk aanbod doen.   Wie is Zelziuz? Zelziuz is een duurzaam energiebedrijf uit Denekamp. Zelziuz levert in heel Nederland duurzame energiesystemen, waaronder zonnestroom-installaties. Zowel aan particuliere woningbezitters, bedrijven, agrariërs en woningcorporaties. Zelziuz is ontstaan door een bundeling van kennis en ervaring. Zelziuz wil nieuwe en duurzame energie voor iedereen bereikbaar maken zodat mensen in Nederland besparen op de energiekosten en minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Zelziuz levert en installeert de zonnestroom-installaties op huurwoningen van Domijn, in opdracht van Domijn. Meer informatie kunt u vinden op www.zelziuz.nl .   Schijnt in Nederland de zon wel voldoende? Jazeker. Het rendement van zonnepanelen wordt bepaald door de hoeveelheid licht, dus niet enkel door directe zonnestralen. Meer dan 15% van al het beschikbare licht kan omgezet worden in stroom. Zelfs bij bewolkt weer zal uw zonnestroom-installatie energie opwekken. Vanzelfsprekend minder dan op een zonnige dag. Om te zien wat een zonnestroom-installatie per dag, per maand en gemiddeld per jaar uw postcode aan stroom kan opwekken, kunt u op www.zonnecalculator.nl kijken. Vul uw postcode in, de oriëntatie van uw dak, het vermogen van de installatie (elk paneel is 250 Wp, dus 10 panelen geven bv. een vermogen van 2500 Wp. In het vakje “vermogen” vult u bij 10 panelen dan “2500” in) en u ziet wat op uw dak aan stroom opgewekt kan worden. De stroom die opgewekt wordt, is uitgedrukt in kWh (kilowattuur). Op de jaarlijkse eindafrekening van uw energieleverancier kunt u zien wat u per jaar aan elektriciteit in kWh verbruikt.   Heb ik wel stroom als de zon niet schijnt? Natuurlijk. U blijft gewoon aangesloten op het elektriciteitsnet. Dus als er te weinig licht is (denk aan de nacht) ontvangt u gewoon stroom uit het reguliere net. De stroom die u overdag opwekt met uw installatie verbruikt u in eerste instantie direct zelf. Uw energierekening wordt daardoor dus lager, want deze energie hoeft u niet meer in te kopen van uw energieleverancier. Er zijn ook momenten dat de zonnestroom-installatie meer stroom opwekt dan dat u op dat moment verbruikt. Deze energie levert u automatisch terug aan het elektriciteitsnet. Uw energieleverancier verrekent deze stroom met de stroom die u afneemt of betaalt aan u hiervoor een aparte vergoeding. Uw energieleverancier is wettelijk verplicht om voor de geleverde stroom aan het elektriciteitsnet dezelfde vergoeding te betalen als dat u zelf betaalt voor de stroom die u afneemt.   Hoe ziet een zonnestroom-installatie er uit? Een zonnestroom installatie bestaat uit zonnepanelen en een omvormer. De zonnepanelen zetten licht om in stroom. In opdracht van Domijn worden de panelen door Zelziuz op uw dak gemonteerd. De omvormer zet de opgewekte energie om in bruikbare elektriciteit en wordt aangesloten op de meterkast. De omvormer houdt bij hoeveel stroom uw installatie heeft opgewekt, zodat u altijd ook zelf kunt controleren of de afrekening met de energieleverancier klopt.   Wat is de levensduur van zonnepanelen? De zonnepanelen hebben een levensduur van ruim 25 jaar. Zelziuz werkt met een gerenommeerde fabrikant op dit gebied (Kyocera). Kyocera produceert sinds 1975 zonnepanelen. Hun zonnestroom-installatie heeft na 23 jaar nog steeds een rendement van 93,4% in vergelijking met het eerste levensjaar. De rendementen van Kyocera zijn veel hoger dan de garanties die de meeste fabrikanten geven.    Moet ik thuis blijven tijdens de installatie? Ja, want er zullen ook werkzaamheden worden verricht in uw woning. De zonnepanelen worden op uw dak geplaatst en tegelijkertijd zal in uw huis een omvormer worden opgehangen die met een kabel wordt verbonden met uw meterkast. Deze periode zal zo kort mogelijk gehouden. We zorgen ervoor dat uw zonnestroominstallatie binnen een dag is aangesloten en werkt. Hiervoor kan het zijn dat als we ’s ochtends de werkzaamheden in uw woning hebben verricht, dat we in de middag de installatie, na plaatsing op uw dak, definitief kunnen aansluiten. Uiteraard stemmen we dit met u af zodat u zo min mogelijk overlast ervaart.   Wat moet er verder in mijn huis worden aangepast? In uw huis zal een omvormer worden geplaatst. Deze dient ervoor om de door de panelen opgewekte elektriciteit (gelijkstroom) om te zetten naar bruikbare elektriciteit (wisselstroom). Voor het kunnen terugleveren van elektriciteit aan uw energieleverancier, zal de omvormer worden verbonden met uw hoofdmeter. Voor de zonnestroom installatie is een aparte groep in de meterkast nodig. Is er geen vrije groep meer, dan zal Domijn hiervoor zorgen. Het kan voorkomen dat uw huidige meter vervangen moet worden om zonnestroom terug te kunnen leveren aan het net. In dat geval zal Domijn deze laten vervangen door het netwerkbedrijf.   Moet ik zelf technische dingen doen of regelen? Nee, alle technische werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om de zonnestroom-installatie te laten werken, worden uitgevoerd door Zelziuz, in opdracht van Domijn.   Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen? Nee, voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u geen (bouw-)vergunning nodig met uitzondering van monumenten of een beschermd stads- of dorpsgezicht. Domijn heeft dus toestemming voor plaatsing.   Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? Domijn en Zelziuz hebben woningen geselecteerd die geschikt zijn voor de toepassing van zonnepanelen. Wanneer de panelen naar het zuiden gericht worden, is de opbrengst van de installatie het grootst. De meeste daken zijn iets anders gepositioneerd, maar nog steeds ideaal genoeg om voldoende rendement uit uw installatie te halen. Wanneer uw dak in de schaduw ligt (bijvoorbeeld van een ander gebouw of van bomen) zullen de panelen minder stroom opwekken. Ook op platte daken kunnen zonnepanelen geplaatst worden. Voor de plaatsing van panelen werkt Zelziuz samen met een partner die al ruim 18 jaar ervaring heeft op dit gebied. Voor iedere denkbare situatie hebben zij dus een passende oplossing.   Hoe groot zijn de zonnepanelen? Een paneel is ongeveer 1,6 m2 (1,66 x 0,99 cm). Hoeveel panelen u nodig heeft is niet alleen afhankelijk van de oriëntatie van uw dak ten opzichte van de zon maar ook van het dakoppervlak. Domijn doet u een passend aanbod.   Moet er onderhoud gepleegd worden aan de panelen? In de regel is dit niet nodig. Domijn heeft afspraken met Zelziuz gemaakt voor onderhoud en het oplossen van eventuele storingen. De panelen hoeven niet schoongemaakt, de regen doet hierbij het werk. Alleen bij zware vuilaanslag van de panelen is het raadzaam om contact op te nemen met Zelziuz. Zelziuz kan dan een passend advies geven. Ander onderhoud is niet nodig.   Wat moet ik doen als mijn omvormer het niet meer doet? De omvormer gaat tussen de 10 en 15 jaar mee. Domijn zal mogelijk de omvormers vervangen voordat deze looptijd voorbij is. Mocht u zelf merken dat uw omvormer het niet meer doet, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Domijn. U kunt dit controleren door te kijken of het lampje naast het display op de omvormer brandt. Als het donker is, in de avond en in de nacht schakelt de omvormer uit en brandt het lampje niet. Als het weer licht wordt, schakelt de omvormer weer in en gaat het lampje branden   Moet ik van energieleverancier veranderen? Nee. Vanwege de zonnestroom-installatie hoeft u niet van energieleverancier te veranderen. Uiteraard bent u, zoals dat nu ook het geval is, vrij om van leverancier te veranderen als u dat wilt en uw contract dat mogelijk maakt. De stroom die u overdag opwekt met uw installatie, verbruikt u in eerste instantie zelf. Uw energierekening wordt daardoor dus lager, want deze energie hoeft u niet meer in te kopen bij uw energieleverancier. Er zijn ook momenten dat de zonnestroom-installatie meer stroom opwekt dan u op dat moment verbruikt. U levert dan automatisch terug aan het elektriciteitsnet. Uw energieleverancier verrekent deze stroom met de stroom die u afneemt of betaalt aan u hiervoor een aparte vergoeding. Uw energieleverancier is wettelijk verplicht om u voor de geleverde stroom aan het elektriciteitsnet dezelfde vergoeding te betalen als dat u zelf betaalt voor de stroom die u afneemt.   Moet ik mijn energieleverancier informeren dat ik een zonnestroom-installatie heb? Nee. Zelziuz meldt bij uw netbeheerder (Enexis), dat er een zonnestroom-installatie is geplaatst op uw huis. Hierdoor kan ook uw energie leverancier zien dat er zonnestroom wordt opgewekt en er stroom wordt terug geleverd. De energieleverancier is verplicht de jaarafrekening hierop aan te passen. Het is wel zaak voor u om dit bij de eerstvolgende afrekening van uw energieleverancier in de gaten te houden. Mocht u twijfelen of de energieleverancier de afrekening juist heeft opgesteld, dan kunt u contact opnemen met Domijn.   Moet ik zelf mijn voorschot laten aanpassen? Ja, u kunt hiervoor kiezen. Doordat u zelf stroom gaat produceren zult u minder stroom afnemen van uw energieleverancier. Domijn/Zelziuz geven u een prognose van de op te wekken zonnestroom en de gemiddelde maandelijkse besparing waarmee uw voorschotbedrag kan worden verlaagd. U kunt uw voorschotbedrag door uw energieleverancier daarop laten aanpassen. Hierdoor kunt u direct voordeel halen uit uw maandelijks energiekosten. Domijn/Zelziuz zijn niet gemachtigd om dit voor u te regelen maar wij kunnen u daarbij wel helpen. U kunt er ook voor kiezen dit niet te doen. Bij de jaarlijkse eindafrekening vindt dan de verrekening van de opgewekte zonnestroom door uw energieleverancier plaats. Dan krijgt u achteraf een bedrag terug van uw energieleverancier.   Is een zonnestroom-installatie veilig? Ja. De installatie is volledig geaard en installatie-technisch gescheiden van uw huisnet. Er is geen extra risico op blikseminslag of brandgevaar. Zelziuz plaatst ook een werkschakelaar tussen de omvormer en uw meterkast zodat, in het geval van calamiteiten, de zonnestroom-installatie kan worden afgekoppeld van het net en daarmee geen verhoogd risico kan geven voor bluswerkzaamheden.   Hoe wordt de bekabeling in het huis weggewerkt? Om de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit te kunnen gebruiken of te kunnen terug leveren, zal er een kabel worden getrokken vanaf de panelen naar de omvormer en van de omvormer naar de meterkast. Deze bekabeling zal door middel van kabelgoten netjes worden weggewerkt. Indien het niet mogelijk is om de bekabeling in het huis netjes weg te werken zal de bekabeling mogelijk geheel of deels langs buiten lopen. Deze kabels worden dan ook netjes weggewerkt.   Maakt de zonnestroom-installatie geluid? De productie van stroom door de zonnepanelen maakt geen geluid. Het enige dat een (zoemend) geluid kan geven is de ventilator in de omvormer. Dit gebeurt echter alleen bij hoge licht instraling op de panelen en dus per definitie alleen overdag als het licht is.   Moet ik mijn zonnepanelen verzekeren? Nee. Net als uw huis, is de zonnestroom-installatie eigendom van Domijn. Het is de verantwoordelijkheid van Domijn om deze te verzekeren.   Wat moet ik doen bij storingen? Bij storingen kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Zelziuz, 0541 – 351 815. Dit nummer is ook weergegeven op de sticker van uw omvormer.   Heb ik kans op lekkage na installatie van de zonnepanelen? Nee. De panelen zullen bevestigd worden op een frame en dit frame zal met dakhaken worden bevestigd aan de daklatten. Er wordt daarbij niet door het dak geboord waardoor mogelijke lekkages kunnen ontstaan. Op platte daken wordt behoudens een dakdoorvoer voor de bekabeling (aangebracht door gecertificeerde dakdekker) niet in het dak geboord. Mochten er, tijdens de installatie, dakpannen kapot gaan of beschadigingen ontstaan aan het dak, dan worden deze direct vervangen of gerepareerd.   Is het mogelijk om meer zonnestroom op te wekken door ook zonnepanelen voor mij op het dak van mijn buren te plaatsen? Nee. Domijn wil voor iedereen (bestaande en nieuwe huurders) de mogelijkheid open houden om, ook op een later tijdstip, te profiteren van de voordelen van zonnestroom.   Als ik in eerste instantie nee heb gezegd mag ik dan later nog gebruik maken van zonnepanelen? Ja dat is mogelijk.   Als ik in eerste instantie ja heb gezegd kan ik er dan nog vanaf zien? U mag, na ondertekening, binnen 3 werkdagen alsnog afzien van een zonnestroom-installatie. Na deze periode is dit niet meer mogelijk.   Wat gebeurt er als het elektriciteitstarief niet stijgt maar daalt? Wanneer het elektriciteitstarief daalt, zal uw voordeel iets minder groot zijn, maar nog altijd aanzienlijk. Als de elektriciteitsprijs stijgt, zal uw voordeel verder oplopen. In de afgelopen tien jaar zijn de energietarieven met gemiddeld 7% per jaar gestegen. Daarom doet Domijn u ook dit aanbod, Domijn wil u de kans bieden om te voorkomen dat uw energielasten stijgen en wil er zo voor zorgen dat uw woonlasten betaalbaar blijven.